Lyckade språkinsatser för asylsökande

15 Dec 2021 05:301.09 K0

I Stockholm har gemensamma insatser lett till att asylsökande i hög utsträckning har kunnat etablera sig på arbetsmarknaden. Framgången har möjliggjorts genom en längre utbildningsperiod i svenska.

Read more