Kindlund om läget i klubben inför 2019 - del 1 av 2

29 Jan 2019 14:104.79 K0

Hammarby Fotbolls VD Henrik Kindlund berättar om läget i klubben just nu med en liten tillbakablick till fjolåret och tankarna inför såväl 2019 som kommande år. Intervjun är uppdelad i två delar - här är den första.

Read more